DZIEŃ W CZECHACH!

Dzisiejszy post pochodzi z Czech, dokładniej z Kutny Hory. Miasta położonego niedaleko Pragi, gdzie znajduje się niesamowita kaplica, wypełniona czaszkami i szkieletami. Możecie tam znaleźć szkielety pozostające po osobach zabitych w cywilnej wojnie i XVII wieku. Licząca ponad 60 000 ludzi. Dzisiaj przedstawię wam relacje z tego miejsca oraz z jednego z muzeów w Pradze.  W kaplicy znajdują się szczątki 40–70 tys. ofiar epidemii dżumy z połowy XIV w., wojen husyckich w XV w. oraz wojny trzydziestoletniej w XVII w.