Biznes

Co to jest kondensat olejowy i jak z nim postępować

Kondensat wodno-olejowy jest nieodłącznym odpadem powstającym podczas sprężania powietrza. Może być także dużym problemem i obciążeniem finansowym dla zakładu. Co to jest kondensat wodno-olejowy, jak powstaje i czy koniecznie trzeba go utylizować? O tym wszystkim dowiesz się z tego artykułu. 

Co to jest kondensat olejowy

Kondensat olejowy z układu sprężonego powietrza jest cieczą wodno-olejową, która powstaje w procesie przy wykorzystaniu kompresorów olejowych. Kondensat zawiera cząsteczki wykroplonej pary wodnej oraz aerozol olejowy, który jest zanieczyszczeniem dla środowiska i wymaga odpowiedniego uzdatniania i utylizacji. Ilość wytwarzanego przez układ sprężonego powietrza uzależniona jest od stopnia oczyszczania oraz wilgotności zasysanego przez sprężarkę powietrza atmosferycznego. Warto podkreślić, że ilość wytwarzanego kondensatu w procesie sprężania powietrza przy sprzyjających warunkach (wysoka temperatura i wilgotność powietrza) może przekraczać dziesiątki litrów dziennie. 

Kondensat gromadzi się w różnych miejscach układu sprężonego powietrza, takich jak zbiorniki filtrów, separatory cyklonowe, osuszacze chłodnicze czy zbiorniki ciśnieniowe. Jego największa ilość powstaje podczas uzdatniania sprężonego powietrza. Kondensat wodno-olejowy może mieć negatywny wpływ na wydajność i żywotność urządzeń pneumatycznych, jakość produktów końcowych oraz bezpieczeństwo pracy. Dlatego ważne jest, aby systematycznie usuwać go z układu sprężonego powietrza. 

Co zrobić z kondensatem z układu sprężonego powietrza

Usuwanie kondensatu wodno-olejowego z układu sprężonego powietrza jest podstawową czynnością, która pozwala uzyskać zarówno medium robocze o akceptowanych parametrach, jak i dla żywotności całego systemu sprężania powietrza. Zaleganie kondensatu w układzie powoduje zwiększone ryzyko rdzewienia metalowych elementów, nieszczelności i uszkodzenia odbiorników.

Aby usunąć kondensat z układu sprężonego powietrza, należy zastosować następujące kroki:

  • zainstalować spust kondensatu pod zbiornikiem ciśnieniowym, który automatycznie lub ręcznie odprowadza skroploną wodę i olej do zbiornika zbiorczego,
  • zainstalować separator kondensatu, który usuwa 99% cieczy wodno-olejowej ze sprężonego powietrza,
  • zainstalować osuszacz powietrza, który redukuje wilgotność powietrza i zapobiega powstawaniu kondensatu w instalacji dystrybuującej medium do odbiorników,
  • zainstalować filtry powietrza, które usuwają zanieczyszczenia stałe i ciekłe z powietrza sprężonego i poprawiają jego jakość,
  • zainstalować odpowietrzniki automatyczne pod filtrami i osuszaczami, które regularnie usuwają kondensat z tych elementów,
  • zainstalować separator wodno-olejowy, który oddziela wodę od oleju i pozwala na bezpieczne odprowadzenie wody do kanalizacji, a olej do specjalnego pojemnika,

Sposobem na bezpieczne usuwanie kondensatu jest także zastosowanie sprężarek bezolejowych. Urządzenia te wytwarzają kondensat pozbawiony cząstek oleju, dzięki czemu pozwalają na usunięcie kondensatu bezpośrednio do kanalizacji. 

Kondensat wodno-olejowy jest cieczą, która głównie składa się z wody. Stanowi on ok. 99% całej objętości cieczy. Należy podkreślić, że usuwanie kondensatu wodno-olejowego bezpośrednio do kanalizacji jest zabronione. Ciecz wodno-olejowa jest toksyczna dla środowiska. Polskie przepisy w zakresie ochrony środowiska przewidują, że do kanalizacji może być odprowadzona ciecz, w której zawartość węglowodorów ropopochodnych (w tym oleju) nie może przekraczać 15 mg. 

Utylizacja kondensatu może być przeprowadzana wyłącznie przez wyspecjalizowane w tym temacie firmy. Jest jednocześnie dość kosztowna. Dlatego zasadnym jest zmniejszanie objętości kondensatu. W tym celu zaleca się stosowanie separatorów wodno-olejowych, które oddzielają od niego wodę. To sprawia, że kondensat wodno-olejowy przekazywany do utylizacji zasadniczo zmniejsza swoją objętość.  

Zastosowanie tych rozwiązań pozwoli na skuteczne usunięcie kondensatu z układu sprężonego powietrza i zapewni optymalne warunki pracy dla urządzeń pneumatycznych.

źródło: Czemar sprężarki

You may also like

Read More