Biznes

Termin FIX w transporcie – co to? Kiedy warto go uwzględnić w umowie transportowej?

umowa-fix-w-transporcie

Umowa transportowa może zawierać szereg formuł regulujących przebieg i warunki przewozu. Jedną z nich jest termin FIX. Co on w praktyce oznacza? Kiedy się go stosuje i po co?

Termin FIX – co to? Kiedy i po co się go stosuje?

Termin FIX opisuje sytuację, kiedy to podczas zawierania umowy transportowej strony transakcji ustalają nieprzekraczalny czas załadunku lub rozładunku pojazdu ciężarowego. Jeśli ustalony termin nie zostanie dotrzymany, wówczas stronie, która zawiniła, grożą określone w umowie konsekwencje. Formułę tę stosuje się np. w przypadku ładunków, których załadunek lub rozładunek wymaga użycia specjalistycznego sprzętu.  

Nieprzekraczalny termin FIX to jeden z najbardziej przestrzeganych zapisów w umowach transportowych, gdyż jego niespełnienie może wiązać się z dużymi sankcjami finansowymi. Wbrew jednak pozorom formuła ta jest źródłem korzyści. M.in.:

  • ułatwia zarządzanie oknami czasowymi w zakładzie lub magazynie. Dzięki dostawie na czas towary nie oczekują na rampie załadunkowej,
  • pozwala lepiej zaplanować działania nie tylko nadawcy przesyłki, ale i jej przewoźnika i adresata. Każdy uczestnik procesu transportowego wie bowiem dokładnie, kiedy ma nastąpić załadunek lub rozładunek towarów.

W praktyce termin FIX częściej dotyczy rozładunków niż załadunków. Dlatego zazwyczaj oznacza maksymalny termin dostarczenia ładunku do odbiorcy. Jeśli przesyłka dotrze do adresata przed czasem, najczęściej przyjmuje się, że warunki umowy zostały spełnione. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby formuła FIX określała sytuację, w której towar nie może dotrzeć wcześniej niż przewidywany termin. Takie rozwiązanie stosuje się np., gdy dźwig do rozładunku został zamówiony na konkretną godzinę lub gdy w związku z przewozem zamyka się drogę w określonym czasie.

Z reguły termin FIX odnosi się do konkretnej daty i zakresu godzin, rzadziej wyznacza określoną godzinę. To ważne. Dlaczego? W branży transportowej trudno przewidzieć pewne kwestie, np. wypadek na drodze, który powoduje opóźnienie w dostawie. Warto więc zadbać o to, aby formuła FIX nie była bardzo skonkretyzowana (choć nie zawsze jest to możliwe). W przeciwnym razie będzie stanowić duże wyzwanie dla podmiotu zajmującego się transportem.

Z tego względu organizację i realizację przewozu lepiej powierzyć profesjonalnej firmie spedycyjnej, która dysponuje wiedzą, doświadczeniem i specjalistycznym oprogramowaniem. W efekcie łatwiej jej dotrzymać wymaganego terminu.

Kiedy warto uwzględnić termin FIX w umowie transportowej?

Termin FIX jest wprowadzany do umowy transportowej z różnych powodów. Najczęściej pojawia się on, gdy załadunek lub (częściej) rozładunek wymaga zastosowania specjalistycznego sprzętu (np. lawet lub dźwigu) albo zatrudnienia dodatkowych pracowników. Wówczas każda godzina opóźnienia to nadprogramowy koszt, którego zarówno nadawca, jak i adresat przesyłki chcą uniknąć. Dlatego zobowiązują przewoźnika do dochowania określonego terminu.

Zdarza się, że formułę FIX stosuje się również w przypadku przewozów towarów szybko psujących się. Choć ich transport odbywa się w ściśle kontrolowanych warunkach, które sprawiają, że ładunek dociera do odbiorcy w niezmienionym stanie, nadawca przesyłki może określić wymagany termin dostawy.

Nieprzekraczalny termin FIX to jedna z formuł wykorzystywanych w umowach transportowych. Jej zastosowanie daje szereg korzyści – ułatwia zarządzanie oknami czasowymi, pozwala lepiej zaplanować działania i optymalizuje koszty procesu transportowego. Może być jednak ograniczeniem dla przewoźnika, który musi dostarczyć ładunek do adresata w nieprzekraczalnym terminie.

Dlatego wybór podmiotu, który ma zorganizować i zrealizować przewóz z formułą FIX, powinien być poprzedzony wnikliwą analizą rynku. Najlepiej postawić na rzetelną firmę o ugruntowanej pozycji na rynku, która dysponuje wykwalifikowaną kadrą, odpowiednią flotą transportową i specjalistycznym oprogramowaniem.

You may also like

Read More