Technologie

Czy zdobycie pozwolenia wodnoprawnego jest skomplikowane? Jak można ułatwić ten proces?

pozwolenie-wodnoprawne2

W związku z obowiązującymi przepisami prawa wodnego, realizacja niektórych przedsięwzięć budowlanych jest możliwa dopiero po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego. Wymagany jest do tego operat wodnoprawny – szczegółowe opracowanie hydrologiczne. Załatwianie formalności koniecznych do wydania pozwolenia może wydawać się skomplikowane. O czym należy pamiętać?

Jak i kiedy załatwić sprawę?

Kwestie związane z otrzymaniem pozwolenia wodnoprawnego można załatwić podczas wizyty w urzędzie, listownie, a obecnie również elektronicznie. Ostatnia opcja wydaje się być najwygodniejsza, dlatego warto ją rozważyć.

Pozwolenie należy koniecznie uzyskać przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Usługa może zostać zrealizowana w regionalnych zarządach gospodarki wodnej, zarządach zalewni lub Ministerstwie Infrastruktury, w zależności od okoliczności.

Przygotowanie i złożenie wniosku

Pierwszym krokiem do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest przygotowanie wniosku wraz z załącznikami, które dostępne są do pobrania np. na stronie rządowej. Do wniosku musi zostać dołączony operat wodnoprawny sporządzony pisemnie w formie opisowej i graficznej oraz na nośnikach danych pod postacią dokumentu tekstowego i plików typu rastrowego bądź w formacie wektorowych danych przestrzennych.

Konieczne jest też dołączenie opisu prowadzenia zamierzonej działalności bez określeń specjalistycznych, a w niektórych przypadkach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W zależności od typu inwestycji wymagane mogą być dodatkowe dokumenty, których spis również można znaleźć na stronie rządowej. Przy składaniu wniosku trzeba też dołączyć dowód zapłacenia opłaty.

Decyzje Jednostki Wód Polskich

Po złożeniu dokumentów Jednostka Wód Polskich przeprowadzi ich weryfikację i poinformuje o ewentualnych brakach lub błędach. Organ wyśle do wnioskodawcy zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Kolejnym etapem jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego, w którym podany będzie cel robót, cel i zakres korzystania z wód oraz obowiązki podmiotu otrzymującego pozwolenie. Sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca, a w szczególnych przypadkach – w ciągu dwóch.

Czy załatwianie formalności potrzebnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego jest skomplikowane?

Pozwolenie wodnoprawne można uzyskać po złożeniu wniosku oraz dodatkowej dokumentacji, która jest różna w zależności od typu inwestycji. Właśnie dlatego warto zapoznać się z dokładnymi zasadami otrzymania pozwolenia, by być dobrze przygotowanym. Proces może usprawnić skorzystanie z opcji załatwienia sprawy drogą elektroniczną.

Jak ułatwić proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego?

Mimo szczegółowych porad, dla niektórych cały proces dotyczący uzyskania pozwolenia wodnoprawnego może nadal być skomplikowany.

Na całe szczęście nie jesteś sam z tym problemem. Wiele osób skorzystało już z usług dobrej firmy chroniącej środkowisko. Dzięki temu zaoszczędzisz czas, który musiałbyś poświęcić na wypełnianie wielu stron dokumentacji oraz składaniu ich w odpowiednich urzędach.

You may also like

Read More