Biznes Technologie

Leasing, kupno czy wynajem kompresora — która opcja jest najlepsza?

wynajem-kompresora

Coraz więcej przedsiębiorstw i zakładów działających na polskim rynku wykorzystuje w swojej pracy sprężone powietrze. Potencjał drzemiący w tym medium jest tak duży, że nie powinno dziwić jego powszechne użycie niemal w każdej branży i dziedzinie przemysłu oraz produkcji. Jednak każdy dąży również do ograniczenia kosztów. Dlatego też przedsiębiorcy stają przed dylematem, w jaki sposób pozyskać sprężarkę powietrza. Możliwymi opcjami jest leasing, kupno lub wynajem kompresora. Wyjaśniamy jakie wady i zalety ma każde z tych rozwiązań.

Leasing, kupno czy wynajem? Odpowiedź nie taka oczywista

Na wstępie trzeba zaznaczyć, że ciężko jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o najlepszą opcję wyposażenia firmy w sprężarkę powietrza. Kompresory są w tej kwestii bardzo specyficznym sprzętem, którego wykorzystanie w zakładach nie jest jednolite. Bardzo wiele zależy tu od branży, w jakiej działa dane przedsiębiorstwo, bo to z kolei ma wpływ na intensywność eksploatacji sprężarek powietrza. Dodatkowo należy uwzględnić czy kompresor jest używany w zakładzie w sposób ciągły, czy też, z różnych powodów, tylko okresowo. Dlatego też warto poznać wszystkie wady i zalety każdego ze wspomnianych rozwiązań, aby dokonać najlepszego wyboru.

Kiedy zakup kompresora będzie najlepszym rozwiązaniem?

Zakup kompresora na własność to jedna z możliwości, jaką ma przedsiębiorstwo chcące pracować z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Jednak bywa, że inwestycja w nowy kompresor wydaje się właścicielom firm zbyt dużym wydatkiem. W razie takich wątpliwości warto przemyśleć i policzyć czy i kiedy zwróci się ten wydatek. Należy tu wziąć pod uwagę wszystkie korzyści, zarówno finansowe, jak i te poza materialne, które przyniesie korzystanie ze sprężonego powietrza. Dobrze jest także zastanowić się nad tym, w jakim trybie i w jaki sposób sprężone powietrze będzie wykorzystywane. 

Zakup sprężarki powietrza na własność jest bardzo dobrym rozwiązaniem w zakładach, gdzie stosuje się tego typu urządzenia w sposób ciągły przez cały rok. Tym samym wykorzystanie sprężonego powietrza jest niezależne od natężenia pracy, ilości zamówień, podpisywanych kontraktów i cały czas utrzymuje się na tym samym, wysokim poziomie. W każdym z tych przypadków zakup kompresora do firmy będzie bardzo dobrym krokiem i znakomitą inwestycją. Zwiększy się nie tylko komfort pracy pracowników, ale również podniesie się efektywność i wydajność oraz jakość wytwarzanych wyrobów. Pozwoli to przyjmować większą ilość zleceń i wykonywać je w krótszym czasie. To z kolei będzie miało bezpośrednie przełożenie na wzrost zysków przedsiębiorstwa, a tym samym szybki zwrot z inwestycji, jaką był zakup sprężarki powietrza.

Leasing czy wynajem — co różni te rozwiązania?

Leasing i wynajem kompresora, choć w obu przypadkach niezbędne jest wniesienie okresowej opłaty na rzecz zewnętrznego podmiotu, nie są tym samym. Łączy je jednak to, że pozwalają przejąć do użytku sprawne urządzenie bez ponoszenia dużych nakładów początkowych związanych z jego zakupem. Wynajem kompresora jest rozwiązaniem, które sprawdza się w przedsiębiorstwach, wykorzystujących sprężone powietrze tylko okresowo. Taki rodzaj pracy wynika ze zmienności procesu produkcji, różnorodności przyjmowanych zleceń czy odmiennych technologii wykorzystywanych przy ich realizacji. Wtedy możliwe jest wynajęcie sprężarki powietrza tylko na określony czas, kiedy będzie ona potrzebna. Po zakończeniu umowy można uwolnić się od kosztów wynajmu.

Nieco inaczej wygląda leasing sprężarki powietrza. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to swego rodzaju zakup na raty. Polecany jest firmom, które finalnie dążą do wykupu urządzenia na własność. A więc takich, których podstawowa działalność wiąże się z wykorzystaniem sprężonego powietrza. Jest to doskonała alternatywa dla firm, które nie chcą kupować używanego sprzętu, a ich zdolności finansowe nie pozwalają na dokonanie zakupu nowego kompresora. Można wtedy wziąć kompresor w leasing, płacić jedynie raty za jego użytkowanie a na koniec umowy wykupić sprzęt za ułamek jego wartości.

źródło: czemar.pl

You may also like

Read More